Gmina Gubin o statusie miejskim.

W Gubinie, mieście leżącym na granicy z Niemcami, wciąż znajduje się kilkanaście hektarów w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych mających status podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatnie lata pokazały, że Gubin jest idealnym miejscem do rozwoju przedsiębiorstwa lub stworzenia tu zakładu wytwarzającego produkty przeznaczone głównie na rynek niemiecki i zachodnioeuropejski. Dowodem na takie twierdzenie jest działalność takich zakładów jak Tekra (produkcja elementów do dźwigów Liebehr), Formaplan (wytwarzanie szuflad dla koncernu IKEA) oraz TVG (produkcja elementów wentylacji).

Mimo dużego zainteresowania Gubinem potencjalnych inwestorów, na terenie miasta wciąż znajdują się atrakcyjne grunty z przeznaczeniem pod aktywność gospodarczą. Tereny te znajdują się przy ul. Legnickiej, gdzie powstaje nowa strefa przemysłowa. Około 10 hektarów, gotowych pod zabudowę, jest świetnie połączonych komunikacyjnie z drogą krajową nr 32, która prowadzi od Zielonej Góry do Cottbus. Oznacza to, że do przejścia granicznego w Gubinku są stąd tylko 2 kilometry, a do sieci niemieckich autostrad jedzie się ponad 30 minut. Kolejne tereny, o podobnych walorach, znajdują się przy ul. Śląskiej, gdzie na kupca czeka około 6 hektarów w pełni uzbrojonych gruntów. Warto także wspomnieć o uzbrojonych działkach przy ul. Koszarowej, prężnie działającej strefie aktywności gospodarczej przy ul. Przemysłowej i 25 hektarach przy ul. Róży Luksemburg. Dużym atutem wskazanych gruntów, oprócz dobrego połączenia komunikacyjnego i uzbrojenia, jest ich cena, która jest zdecydowanie mniejsza niż w okolicznych miastach, takich jak: Żary, Słubice i Zielona Góra.

Cechą wyróżniającą Gubin na tle innych miast jest potencjał ludzki. Polska część Euromiasta posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która w większości jest dwujęzyczna i świetnie mówi w języku niemieckim. Na uwagę zasługuje także gotowość lokalnych władz do współpracy z potencjalnymi inwestorami i oferowana pomoc przy przeprowadzaniu inwestycji. Wspomnieć również trzeba o zniżkach dla przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na obniżenie podatku na podstawie uchwały „de minimis”, czy różnych dopłatach z Powiatowego Urzędu Pracy.

Jednym słowem Gubin, to idealne miejsce na rozwój swojego biznesu.

Osoby kontaktowe dla przedsięwzięć inwestycyjnych:

Krzysztof Kaciunka
Urząd Miejski w Gubinie
Piastowska 24
66-620 Gubin
+48 684558297
krzysztof.kaciunka@gubin.pl

Florian Müller

Miasto Guben
Wydział wspierania gospodarki
Gasstraße 4
03172Guben
tel.0356168711051
E-Mail: mueller.f@guben.de

Zobacz film!

 

Formaplan

Stadt Guben Industriegebiet_2

Stadt Guben Stadt Guben_Industriegebiet_1 Tekra TVG