Polski Kongres Przedsiębiorczości to ważne wydarzenie nie tylko z punktu widzenia lokalnej społeczności, ale także w skali ogólnopolskiej. Rozmowy na temat stanu polskiej gospodarki to cenna inicjatywa, która zasługuje na uwagę.

Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Polscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, że fundusze europejskie są ważnym aspektem w dyskusji na temat innowacyjności. Dlatego tym bardziej cieszę się w tym roku kongres odbędzie się w Lublinie, który taką politykę efektywnie realizuje.

Krzysztof Hetman
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Tematyka rozwoju samorządów, idei smart city, czy inwestycji miejskich to zagadnienia, które mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Dlatego zachęcam do udziału w Polskim Kongresie Przedsiębiorczości.

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Gratuluję Państwu zorganizowania tak ważnego spotkania, jakim jest Polski Kongres Przedsiębiorczości. To cenna inicjatywa nie tylko promująca działalność gospodarczą, ale także okazja do rozmów na temat możliwości wyzwań, jakie stoją przez polską przedsiębiorczością w procesie budowania innowacyjnej i dynamicznej gospodarki.

Demo Image Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Polecam współpracę z Polską Agencją Przedsiębiorczości, która jest rzetelnym partnerem biznesowym.

Demo Image Janusz Jędrzejewski
Kendromed Sp. z o.o.